TAŞLAR VE  AURA

AURA NEDİR?

İnsanların vücudunu çevreleyen elektromanyetik alana aura denir. Yaşamımızı devam ettirebilmemiz için gereken enerjiyi vücudumuza iletimini sağlayan çakralar aura da bulunur. Auramızın güçlü olduğu dönemlerde her türlü hastalığa ve negatif enerjiye karşı korunur, zayıf olduğu dönemlerde ise çok çabuk hastalanır ve çevremizdeki negative enerjiden çok çabuk etkileniriz. O halde auramızın güçlü olması hem ruhsal hem de fiziksel açıdan bizim için çok önemlidir.   Aura 4 katmandan oluşur. 1-eterik beden 2-duygusal beden 3-zihinsel beden 4-ruhsal beden Bu katmanların her birinin ayrı ayrı görev ve özellikleri vardır.

1-ETERİK BEDEN: Şekil ve boyut olarak fiziksel bedene benzerlik gösterir. Çakralar bu alanda bulunurlar ve auranın üst katmanlarından gelen enerjileri bedene alma işlevi yaparlar. Organizmanın enerji ihtiyacı tam olarak karşılanmışsa, eterik beden aşırı enerjiyi çakralardan ve deri gözeneklerinden dışarıya verir. Eterik bedenin temel işlevi fiziksel bedenin sağlıklı kalmasını sağlamak ve  evrensel enerji ile arasında bağlantı kurmaktır. Ayrıca,insanların yanı sıra hayvanların ve bitkilerin de eterik bedenleri bulunmaktadır.

 

2-DUYGUSAL BEDEN: Eterik bedenin üstünde bulunan ve sıvımsı yapıya sahip olan bir katmandır. Duygudal beden gökkuşağının renklerini bünyesinde barındırır ve kişinin ruhsal durumuna gore,duygusal bendenin rengi değişir.Zihinsel bedenden duygusal bedene ulaşan enerjiler duygusal beden de değişimden geçerek zihinsel bedene iletilir.Kişinin duygusal yapısı bu katmanla belirlenir. 

 

3-ZİHİNSEL BEDEN: Duygu bedeninin bitiminde başlar ve ruhsal bedene kadar uzanır. Genelde rengi sarıdır. Fikirlerimizin yapısını barındırır ve düşünce formları bu bedende görülebilir.
Birçok araştırmacıya gore; hastalıklarımızın büyük bir çoğunluğu zihinsel bedenimizden kaynaklanmaktadır. Zihinsel bedenin en önemli özelliği; zihinsel bedeni güçlü kişi başka insanların etkisinde kalmaz ve kendi kararlarını kendisi verir.Kişinin zihinsel bedeni zayıfladığında ,kararsızlık durumu meydana gelir, ve kişi ister istemez başka insanların yönetiminde hayatını devam ettirir.

Olumsuz düşünceler yerine olumlu düşünceleri kabul etmek te zihinsel bedenin en önemli işlevidir.

Hastalıklar ilk önce zihinsel bedende oluşur daha sonra alt bedenlerden fiziksel bedenimize geçer.

 

4-RUHSAL BEDEN; Ruhsal bedenin algılanması  diğer bedenlere göre daha zordur. Evrensel enerjiler ruhsal bedenimizden auramıza girerler ve burada bir değişime tabi tutularak zihinsel bedene aktarılırlar. Ruhsal bedende ortaya çıkan bir sorun, alt bedenlere ve oradan da fiziksel bedene yansıyacaktır.
Evrensel enerjiler ruhsal bedenimizden auramıza girer ve burada değişime uğrayarak zihinsel bedene geçerler. Ruhsal bedende ortaya çıkan bir sorun mutlaka alt bedenlere ve oradan da fiziksel bedene yansır.

 

AURANIN RENKLERİ
Kırmızı; Koyu kırmızı kızgınlık,sinirlilik ve tedirginlik duygularını gösterir , parlak bir kırmızı canlı bir yaşam gücünü temsil eder. Koyu tonda bir kırmızı bencilliğin işaretidir. Kahverengine dönük  bir kırmızı korkuyu, siyaha dönük bir kırmızı ise negatif niyetlerin habercisidir. Pembeye çalan açık kırmızı duygusal mutluluk ve aile yaşamındaki huzurun işaretidir.
Turuncu; Canlı ve berrak bir turuncu fiziksel gücü, cinsel enerjinin yerinde olduğunu gösterir. Aynı zamanda parlak ve canlı turuncu renk olayların akışına iradi etkilerimizi ve sorumluluk alma kapasitemizin göstergesidir. Koyu renk turuncu, dalak ve üriner sistemdeki organlarda bir sorun olabileceğinin işareti olabilir.
Sarı; Sarı renk zeka, akıl kapasitesi ve entelektüel düşünce biçimiyle ilintilidir. Mat ve cansız bir sarı maddi ve dünyasal konulardaki düşüncelerin zihni işgal ettiği ile alakalı bilgi verir. Sarı rank canlı ve parlak ise; zihinsel kalitenin yüksek olduğu ve kişinin ruhsal konularda yüksek  kapasiteye sahip olduğunu söylenebilir. Kirli bir sarı ise, kurnazlığın ve ihanetin göstergesidir. Aynı zamanda kirli tonlarda bir sarı, mide ve pankreas sorunlarına da işaret edebilir.
Yeşil; Canlı yeşil dengenin, uyumun, ahenkin ve anlayışın göstergesidir. Özellikle zümrüt yeşili, şifa konusunda çok yetenekli olduğunun bir işaretidir. Aurasında canlı yeşil renk hakim olan kişiler sakinleştirici ve bulundukları ortama huzur getirici etkilere sahiptirler. Eğer yeşil renk koyu ise, açgözlülük ve yalancılığın bir işaretidir. Kahverengine çalan yeşil renk kıskançlığın ve negatif ihtirasların habercisidir. Koyu ve çamurlu yeşil renk; kalp rahatsızlıklarının işaretidir.
Mavi; Canlı ve parlak bir mavi sezgisel yeteneklerin işaretidir. Daha çok dini inançları yoğun olan insanlarda görülür. Sanatçıların auralarında canlı mavi renk bulunur. İletişim yetenekleri güçlü ve ikna etme yeteneği olan insanların auralarında mavi renk hakimdir.

Çivit Mavisi; Daha çok üçüncü gözle ilişkilendirilen bir renktir. Sezgisel yetenekleri gelişmiş kişilerde görülür. Parlak ve canlı renkteki çivit mavisi kişinin sadakati ile ipucu verir.

 Mor ; Bu renkler ruhsal gücün simgesidir. Daha çok asalet ve ruhsallıkla ilişkilendirilen bu renkler aynı zamanda meditasyon yapan kişilerin aurasında da görülebilir.

Pembe; Aurada görülen canlı pembe renk duygusal yaşamda dengenin ve uyumun işaretidir. Merhametli ve yardımsever insanlarında auralarında pembe renk görülür.

Kahverengi; Genelde maddiyatla ilişkilendirilen bir renktir. Cimri ve açgözlü insanlarında auralarında sıkça görülür. Kestane rengi ise kişinin üstlendiği görevleri yerine getirebildiğini gösterir.
Siyah; Fizik bedenle,eterik beden arasında dar bir şerit halinde görülür. Ancak bunun dışında görülen siyah renk kişinin yaşamı ve kendi varlığını reddettiği anlamına gelir. Aurayı dolduran siyah renk karanlığın işaretidir. Eğer siyah aura içinde çizgiler halindeyse pozitif özellikleri yok edecektir. Karanlık yönleri olan, gizemli insanlarda görülür.
Gri; Durgunluk ve donukluğu simgeleyen bir renktir. Koyu tonlardaki gri ise korkuların ve aşırı karamsarlığın ifadesidir.
Beyaz; Aurasında beyaz renk hakim olan insanların kişisel bütünlüğe ulaştığını ve ruhsal anlamda oldukça gelişmiş olduklarını ve erdem sahibi olduklarını gösterir.

 

SAĞ TARAFTAKİ OKLAR: 1-KÖK ÇAKRA 2-HARA ÇAKRASI 3-GÖBEK ÇAKRASI 4-KALP ÇAKRASI 5-BOĞAZ ÇAKRASI 6-ALIN (3.GÖZ) ÇAKRASI 7-TAÇ ÇAKRA

SOL TARAFTAKİ OKLAR: (ÜSTTEN ALTA DOĞRU) FİZİKSEL AURA,DUYGUSAL BEDEN, ZİHİNSEL BEDEN, RUHSAL BEDEN VE ETERİK BEDEN