TAŞLARIN ŞEKİLLERİ

1-DOĞAL TAŞLAR:İşlenmemiş, ham olarak doğadaki kayaçlardan elde edilen taşlardır. Enerjilerini oldukları gibi korudukları için doğal taşlar genellikle tedavi için kullanılır.

2-TAMBUR TAŞLAR: Tamburlama makinası denilen makinanın içerisine çeşitli aşındırıcılar (su veya başka taşlar yardımı ile) ile birlikte keskinliklerinin giderilmiş ve yuvarlak hatlı bir hale getirilmiş halidir.

3-TAKI TAŞLARI(MÜCEVHER TAŞLARI): Değerli veya yarı değerli taşlar doğadaki halleriyle maddi anlamda çok değerli değildir ancak onları değerli hale getiren şeyler:Kesim,Renk,Berraklık ve Karat‘ tır.

4-İŞLENMİŞ TAŞLAR: Ham taşların belli bir forma getirilmiş halidir. Çok çeşitli kesim şekilleri olabilir. Kabuşon, fasetli, oyma vs. gibi.