APATİT Ca5(PO4)3(F,Cl,OH) Sertlik:5

Anahtar kelimeler: Fiziksel aktivasyon, belgelere erişebilme
Element: Rüzgar
Çakra: Alın çakrası
  
Apatit ilham veren bir taştır. Bilinç ve madde arasında ilişki kurar. Kişinin insancıl yönlerini arttırır. Apatit, geçmişle gelecek arasında bağlantı kurar. Fiziksel yetenekleri geliştirir, kendimizi ifade etmemizi, meditasyon yaparken derinlere dalmamızı, iletişim kanallarımızı ve iletişim yeteneğimizi geliştirmemize yardımcı olur. Motivasyonu yükseltir, enerji kaynaklarımızı yapılandırır. Sosyal yönümüzü ve dışa dönüklüğümüzü arttırır. Çevremizdeki kişilerden  alacağımız negatifliği bertaraf etmemizi sağlar. Hiperaktif ve otistik çocukların eğitiminde  yardımcı olur.
Yaratıcılığı ve entelektüel zekayı uyarır. Zihnin karışıklığını temizler. Bilgilere erişmek için ve toplumun ortak huzuru için kullanılır. Apatit bilgi ve  gerçeği ortama yayar, üzüntü, ilgisizlik, öfkeyi ortamdan uzaklaştırır.
Apatit kemiklerdeki rahatsızlıkları iyileştirmek ve hücre oluşumunu desteklemek için kullanılır. Kemiklerde kalsiyum emilimi, kıkırdak, kemik, diş, eklem iltihapları ve raşitizm hastalığının tedavisinde kullanılır. Ruhsal fiziksel, duygusal ve mantık yönünden çakralarımızı dengeler. Eski yaşanılan bir olaydan dolayı kişinin üzerinde yapmış olduğu olumsuz etkileri azaltmakta yardımcıdır. Açlık hissini azaltır. Açık mavi apatit, kekemelik tedavisinde kullanılır. Yüksek tansiyonu düzenler.